Innowacje w roku szkolnym 2018/2019

1. Biedronki

• „Literkowe zabawy przedszkolaka” – oparty na odimiennej metodzie czytania i pisania Ireny Majchrzak

2. Motylki
• „Zielony listek” – projekt plastyczny
• „Orkiestra pod zielonym listkiem”
• „Rytm, ruch, słowo, dźwięk z logorytmiką rozwijam się”

3. Słoneczka
• „Przygoda ze sztuką”
• „My bilingual world” – mój dwujęzyczny świat

4. Muchomorki
• „W świecie teatru”

5. Starszaki
• „W świecie muzyki”


Październik:

1. Motylki

• „Zielony listek” – projekt plastyczny
W ramach innowacji projektu czterolatki we wstępnej fazie doskonaliły sprawność manualną poprzez różne zabawy i ćwiczenia wykorzystując fasolę, groch, pompony czy klamerki, kształtując chwyt pensetkowy ułatwiający utrzymanie narzędzia malarskiego oraz wyrabiały umiejętność wycinania.
W październiku Motylki tworzyły prace wykorzystując technikę stemplowania, malowania gąbką oraz wydzierankę. Stworzone dzieła ozdobiły naszą salę.

• „Orkiestra pod zielonym listkiem” - W październiku przedszkolaki zapoznały się z nowym instrumentem, jakim są dzwonki diatoniczne i to właśnie na nich rozpoczęły naukę gry utworu „Sto lat”. Słuchały aktywnie muzyki klasycznej wykorzystując metodę wg B. Strauss. W tym miesiącu dzieci bawiły się przy utworach J. F. Haendla, W. A. Mozarta i J. S. Bacha.

• „Rytm, ruch, słowo, dźwięk z logorytmiką rozwijam się” – Głównym celem ćwiczeń logorytmicznych w październiku było zwrócenie uwagi dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, a więc na rytm, tempo, wysokość i barwę dźwięku, melodię, głośność, akcent, frazowanie oraz artykulację. W aktywizacji procesów mowy znaczącą rolę odgrywały ćwiczenia oddechowe, słuchowe, a także wspomagające mięśnie narządów mowy.
Poprzez zabawę dzieci uczyły się emitować głos, artykułować głoski, ekonomicznie gospodarować oddechem, identyfikować dźwięki z otoczenia, zapamiętywać i odtwarzać melodię, rytmy i słowa.

2. Słoneczka

•„Przygoda ze sztuką” - W ramach realizacji innowacji pedagogicznej ,,Przygoda ze sztuką” średniaki:
- dowiedziały się co to jest sztuka, kto to jest artysta malarz, rzeźbiarz, architekt;
- nauczyły się odróżniać barwy ciepłe i zimne, mieszając kolory tworzyły swój własny pejzaż;
- poznały twórczość Vincenta van Gogha i jego najsłynniejszy obraz ,,Słoneczniki”. Inspirując się jego dziełem indywidualnie wykonały prace techniczno-plastyczną ,,Słonecznik”. Po wysłuchaniu opowiadania ,,Kamil i słoneczniki” Anholt Laurence malowały reprodukcję słynnego dzieła, próbując odzwierciedlać postimpresjonistyczną technikę malarską;
- poznały włoskiego pre-surrealistę ,artystę malarza i rysownika z XVI wieku Giuseppe Arcimboldo i jego charakterystyczne dzieła z cyklu ,,Pory roku” , ,,Żywioły”. Obraz ,,Jesień” stał się inspiracją do wspólnego tworzenia portretu z różnorodnych warzyw, owoców i roślin.

• „My bilingual world” – mój dwujęzyczny świat - Założeniem projektu w grupie Słoneczka jest stały kontakt przedszkolaków z językiem angielskim podczas nauki, zabawy, posiłków oraz czynności organizacyjnych i higienicznych. Zamysł projektu jest również oparty na ogólnym rozwoju językowym dziecka. W minionym miesiącu przedszkolaki poznawały zwroty grzecznościowe, uczyły się wyrażać swoje uczucia i emocje, poznawały nazwy pomieszczeń przedszkolnych, pór roku i miesięcy oraz nazwy dni tygodnia. N koniec uczestniczyły w święcie Halloween poznając tradycje krajów anglojęzycznych.

3. Muchomorki

• „W świecie teatru” - W pierwszych dniach pobytu dzieci w przedszkolu został zorganizowany kącik teatralny, jest on wyposażony w różnego rodzaju pacynki, kukiełki i maski. Wraz z Muchomorkami zostały ustalone zasady zabaw w kąciku, gdzie przedszkolaki odgrywają, różne scenki tematyczne, zagadki pantomimiczne, korzystając z rekwizytów . Podczas omawiania tematyki „ Jesień w ogrodzie” , dzieci inscenizowały wiersz pt. „Na straganie”, poznały piosenkę pt. „Teatr magiczne miejsce”, a raz w miesiącu mają możliwość oglądania teatrzyków w wykonaniu profesjonalistów.

4. Starszaki

• „W świecie muzyki” - W ramach innowacji starszaki słuchały głęboko relaksacyjnych utworów rozładowujących napięcie emocjonalne, tworzyły własne kompozycje muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Zapoznały się z sylwetką i dziełem A. Vivaldiego „Cztery pory roku” – Jesień. Malowały 10 palcami na temat wysłuchanego utworu wyrażając własne uczucia.

Przedszkolowo.pl logo