NASZE PRZEDSZKOLE "POD ZIELONYM LISTKIEM"

Nasze Przedszkole położone jest w północnej części miasta z dala od dróg komunikacyjnych.
Teren wokół budynku porośnięty drzewami i krzewami stanowi mikroklimat, tworząc oazę ciszy i spokoju zarówno dla wychowanków, ich rodziców oraz opiekunów.

Jesteśmy placówką publiczną, 4-oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole czynne jest w godz. od 6.30 do 17.00.

W placówce zatrudniona jest kadra nauczycielska i personel pomocniczy. Kadra pedagogiczna liczy 9 nauczycieli. Wszyscy posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w placówce przedszkolnej. Wielu z nich dysponuje dodatkowymi umiejętnościami rozszerzając w ten sposób ofertę pracy przedszkola.

Zielony listek posiada bogatą bazę dydaktyczną i materialną. Budynek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce do zajęć. Dzieci bawią się i uczą w przestronnych, jasnych salach o pastelowych barwach. Przedszkole posiada salę zabaw zaopatrzoną w nowoczesny sprzęt i pomoce.

Przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność, a także pomaga rozwijać talenty dziecka. Zapewnia dobrze zorganizowane i aktywne zajęcia. Nasza placówka zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Organizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego opiera się na realizacji założeń „Podstawy programowej” określonej przez MEN. Realizacja podstawy wspierana jest wybranymi przez nauczycieli programami wychowania. Ponadto w przedszkolu wykorzystywane są liczne programy dodatkowe . Programy umożliwiają wspomaganie rozwoju sprawności psychofizycznej, twórczej aktywności, talentów plastycznych, postaw proekologicznych.

W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe: z rytmiki, języka angielskiego, taneczne, gimnastyki korekcyjnej , indywidualne, terapia logopedyczna , w grupach dzieci 5 i 6-letnich religia.

W przedszkolu realizowane są również ogólnopolskie programy wychowania Przedszkolnego:
-„Akademia Aqufresh”
- "Przyjaciele Zippiego"
- "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
- "Czyste powietrze wokół nas".

ZAPRASZAMY DO WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA NASZEGO PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE RELACJEPrzedszkolowo.pl logo