Ramowy rozkład dnia


6.30-8.15 czas otwarty (schodzenie się dzieci, praca indywidualna, zabawy dowolne)
8.15-8.30 zabawy integracyjne, ze śpiewem, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania
8.30-9.00 śniadanie
9.00-9.40 czas zadaniowy (programowe oferty edukacyjne, eksperymentowanie, działanie, doświadczenie, sprawdzanie)
9.40-10.10 zabawy, rozwijanie własnych zainteresowań
10.10-11.15 czas bezpośredniego obcowania z naturą i aktywności ruchowej
11.15-11.30 czynności higieniczno-zdrowotne przed obiadem
11.30-12.00 obiad
12.00-14.00 czas relaksacyjny oraz zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
14.00-14.15 zabawy ruchowe, rozwijanie możliwości fizycznych własnego ciała (gr. III i IV)
14.15-14.30 podwieczorek
14.30-17.00 czas otwarty-praca indywidualna, zespołowe zabawy w sali i w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci

Przedszkolowo.pl logo